Vedlikehold av server

  • Vedlikehold server!Vedlikeholdet vil finne sted tirsdag 7 februar 2017 på 07:30 GMT + 1 i ca 6 - 10 minutter og vil påvirke Internett-tilkobling, server / VPS vil fortsette å kjøre gjennom vedlikeholdet og vil være tilgjengelig umiddelbart etter at vedlikeholdet er ferdig.


    Hilsen aquaman

  • The last reply was more than 365 days ago, this thread is most likely obsolete. It is recommended to create a new thread instead.