Forumregler

 • [b][size=14]Forumspesifikke retningslinjer[/size][/b]
  • [b]#1:[/b] Medlemmene av forumet bes om å holde en høflig tone. Poster kan bli delvis eller fullstendig sensurert hvis de inneholder upassende språk som blant annet banning, flaming og/eller innlegg ment for å skape dårlig stemning. Tråder/poster åpenbart ment for å provosere eller støte andre stenges/slettes med begrunnelse. Dette gjelder også i private meldinger.


  • [b]#2:[/b] Vær saklig og høflig når du argumenterer for noe. Dette gjør at andre oppfatter deg mer seriøst. Du får lov å mene hva du vil om en sak, men dersom dine meninger er svært kontroversielle bør du holde dem for deg selv for ikke å skape krangel.


  • [b]#3:[/b] Dårlig bruk av emnefeltet blir sett på som upassende, og kan bli sensurert eller endret av moderatorer. Overdrevet bruk av såkalt SMS-språk, utropstegn/spørsmålstegn osv. og forkortelser skal unngås.


  • [b]#4:[/b] Hold dere til temaet i tråden. Ønsker du å diskutere en bestemt sak som ikke er direkte relatert til tråden, oppretter du en egen tråd i korrekt kategori. Privat småprat skal skje andre steder.


  • [b]#5:[/b] Posting i feil kategori kan føre til at tråden blir stengt hvis du burde ha visst bedre eller flyttet hvis du er en nybegynner. Frekvent feilposting fra samme bruker kan føre til advarsler eller i værste fall utestengelse.


  • [b]#6:[/b] All reklamering på forumet er forbudt. Det samme gjelder informasjon om nettsteder med innhold i strid med våre retningslinjer og/eller lovverket. Rasistisk, pornografisk eller diskriminerende materiale er også totalt forbudt, samt rekruttering til pyramidespill, MLM og liknende. Dette gjelder også linker til typiske "flest-klikk"-systemer som f.eks. Outwar, Foxwar osv. Brudd på disse reglene kan medføre advarsler eller tidsbegrenset/permanent utestengning.


  • [b]#7:[/b] Bedrifter og deres ansatte har ikke adgang til å reklamere for seg selv eller sine tjenester i forumet. Kontakt ledelsen for reklamering. Forsøk på "snikreklame" kan medføre utestengelse. Vi oppfordrer derimot firmaer til å registrere en offisiell bruker på forumet som de kan bruke for å f. eks svare på tiltale, kundeservice eller informering. Det skal derimot gå tydelig frem av brukeren og innleggene at det er et firma som svarer, ikke en vanlig kunde. Dette kan tydeliggjøres gjennom f. eks brukernavn, avatar og signatur. Ethvert forsøk på reklamering, som f. eks opprettelse av en ny tråd for å informere om at dere setter ned prisene, er ikke tillatt. Dersom du er ansatt av et firma, og diskuterer på forumet angående saker som f. eks varer dere selv fører, firmaet du er ansatt i eller konkurrenter av dere, skal det informeres tydlig om at du faktisk er ansatt av nevnte firma. Du trenger altså ikke opplyse om dette konstant, men kun når det gjelder saker som er relevante ovenfor firmaet du er ansatt i.


  • [b]#8:[/b] Det er forbudt å komme med informasjon som kan lede til piratvirksomhet. Det er også forbudt å stille spørsmål som vil føre til informasjon som kan føre til piratvirksomhet, som f.eks. spørsmål etter CD-keys, no-CD-cracks og hvor man kan laste ned warez. Dette omfatter også spørsmål om hvordan bruke warez du har lastet ned fra nettet, samt diskusjoner om piratkopier og dets innhold. Cardsharing også omtalt som CS er også forbudt.


  • [b]#9:[/b] Forumet er ingen markedsplass. Annonser, meldinger om kjøp, salg og bytte skal postes i [url='http://digitalhuset.net/index.php?page=Board&boardID=56']"Kjøp og Salg"[/url]. Det er ikke tillatt å linke til egne annonser i signatur, profil eller i tråder / personlige meldinger på forumet.


  • [b]#10:[/b] Blant andre ting regnes f. eks tre eller flere like tråder/innlegg som uønsket innhold (heretter referert til som "spam"), og kan føre til advarsler eller midlertidig/permanent utestengelse. Brukere som deltar i slike tråder kan straffes på lik linje med trådstarter. Ulovlig bumping er heller ikke tillatt og kan bli straffet på samme måte som spam. Korte, unødvendige innlegg kun egnet til å øke brukerens antall poster regnes som spam, og kan straffes deretter. Det samme gjelder unødvendig/overdrevet bruk av smiles.


  • [b]#11:[/b] Bildefilen som skal benyttes som avatar skal ikke overstige 150x150 piksler, ikke være større enn 20 kilobytes, ikke inneholde noe som kan betegnes som allment støtende (herunder porno i enhver form, groteske bilder og liknende). Avatarer som inneholder logoer fra nettverket kan kun benyttes av medarbeidere i nettverket. Ved brudd på disse reglene vil vi fjerne avataren/medlemsbildet ditt og i grove tilfeller vil advarsler bli brukt.


  • [b]#12:[/b] Signaturer med upassende innhold blir fjernet uten varsel.


  • [b]#13:[/b] Respekter dine moderatorer. De her er for å holde orden i forumet, ikke for å skremme dere vekk. Stenges en tråd, har dette en grunn. Om du er uenig i stengingen av tråden, ta det opp med moderatoren som stengte den via e-post eller private meldinger. Fører ikke dette fram, kan forumstyret kontaktes på e-post. Kraftig hetsing og uthenging av moderatorer fører til utestengelse uten varsel. En klage skal være begrunnet, være saklig og skal fremlegges i beherskede vendinger. Blir du sinna, er det lurt å vente 10 minutter før du sender en klage.


  • [b]#14:[/b] Det er ikke tillatt å ha mer enn en aktiv konto på forumet, ønsker du å lage en ny konto må din gamle konto lukkes av en administrator.


  • [b]#15:[/b] Moderatorer kan stenge tråder og utestenge brukere for grunner som ikke står nevnt i retningslinjene. I slike tilfeller gis en begrunnelse for stengningen av moderatoren som foretar denne. Evt. klager rettes til moderatoren eller forumstyret pr. e-post.


  • [b]#16:[/b] Brukerkontoen din er personlig, og skal ikke benyttes av andre. Alle bevegelser fra din konto blir regnet som om de var utført av deg selv. Pass godt på passordet ditt, slik at andre ikke får mulighet til å misbruke kontoen din. Du er personlig ansvarlig for innholdet i debattinnleggene du publiserer, og vil holde Digitalhuset.net skadesløs for ethvert eventuelt krav fra tredjeperson som følge av dine debattinnlegg. Ved å skrive innlegg på forumet gir du Digitalhuset.net en evigvarende rett til å bruke innlegget slik de ønsker på sine sider, så lenge det blir angitt opphavsperson og opphavssted til innlegget. Du kan ikke redigere innlegg på en måte som ødelegger konteksten i en tråd, dette inkluderer å redigere bort hele innlegget.


  • [b]#17:[/b] Straffen ved brudd på retningslinjene vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle og basert på hvor alvorlig bruddet er. Straffen kan være advarsler, begrenset tilgang, midlertidig utestengelse, og/eller permanent utestengelse. Ved grove brudd på den norske lov som f.eks. barneporno, drapstrusler o.l. kan vi i samråd med jurister melde enkeltpersoner for ISP, eventuelt politi. I slike tilfeller vil de data som er registrert på gjeldende bruker(e) bli overlevert på forespørsel, uten brukeren(e)s samtykke og viten.


  Ut over disse retningslinjene oppfordrer vi våre brukere til å bruke sunn fornuft, normal folkeskikk og ellers ha det trivelig på forumet. Disse reglene er satt opp for å skape et hyggelig forum der vi kan kose oss med hobbyen vår. Hobby er fritidsaktivitet, og ingen av oss ønsker å kaste bort dyrebar fritid på å være irriterte.


  [b]Ris, ros og tilbakemeldinger[/b]

  Dersom du ønsker å komme med ris og ros eller tilbakemeldinger om generelle ting, bugs osv, er som regel forumet veien å gå. Har du en tilbakemelding til Digitalhuset.net generelt sett kan du bruke kategorien "Alt det andre".

  Har du for eksempel oppdaget en skrivefeil i en artikkel på digitalhuset.net lønner det seg som regel å sende en PM til skribenten da dette går raskest.

  Har du lyst til å klage over en advarsel, stenging av et emne eller lignende skal du først ta kontakt med moderatoren som utførte handlingen. Du kan ta velge å sende tilbakemeldingen via forumets "Private Meldinger"-funksjon eller via email. Hvis dette ikke fører frem kan du sende en mail til aquaman.


  Med vennlig hilsen,

  Administratorer og Moderatorer.